Chất làm đầy Aquamid

Chất làm đầy Aquamid

Tổng quan

Aquamid chính là một loại Hydrogel có khả năng thích nghi với cơ thể, không phải HA, bao gồm tới 97,5% là nước liên kết và 2,5% polyacrylamide và không chứa bất kỳ một thành phần vi hạt nào.

Liên hệ để biết giá