HYABELL ULTRA

HYABELL ULTRA

Tổng quan

Dùng cho lớp mô dưới da, điều chỉnh nếp gấp sâu và làm đầy đặn khuôn mặt

Liên hệ để biết giá