HYABELL BASIC

HYABELL BASIC

Tổng quan

Dùng để tiêm vào giữa hoặc sâu của lớp hạ bì, điều chỉnh các nếp nhăn, nếp gấp trên khuôn mặt.

Liên hệ để biết giá