VARIODERM MESOLIFT

VARIODERM MESOLIFT

Tổng quan

Điều trị nếp nhăn vừa, đặc biệt làm rộng bề mặt môi và rõ đường nét môi

Liên hệ để biết giá