VARIODERM PLUS

VARIODERM PLUS

Tổng quan

Điều trị các nếp nhăn sâu, làm rõ nét đường viền mặt và tạo sự đầy đặn cho khuôn mặt

Liên hệ để biết giá